Zebranie z rodzicami

29 września 2022 r. godzinie 16:00 w auli szkolnej odbędzie się zebranie z rodzicami

 

Szkoły Pełne Talentów

Nasza szkoła przystąpiła do akcji Szkoły Pełne Talentów prowadzonej przez LIDL.

Odbierajcie Talenciaki w Lidlu – za każde 50 zł (w tym jedno warzywo lub owoc) dostaniesz 1 Talenciaka. Zebrane Talenciaki wrzucajcie do pudełek przy portierni naszej szkoły. Szkoła wymieni Talenciaki na nagrody – wyposażenie do klas. Szczegóły na stronie: www.lidl.pl/szkoly

 

Podręczniki 2022-2023

Uczniowie Szkoły Podstawowej nie kupują podręczników - otrzymują podręczniki w szkole. 

Uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz branżowej szkoły I stopnia obejmuje Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

ZARZĄDZENIE NR 1359/B/2022 BURMISTRZA ŚWIEBODZINA z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w roku szkolnym 2022/2023 o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

(na drugiej stronie, pod zarządzeniem, znajduje się Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników, który należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły do 6 września 2022 r. z załączonymi fakturami na nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia)

 

 

Wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty:

225 zł – dla ucznia uczęszczającego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023;

390 zł – dla ucznia uczęszczającego w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia.
 

Dowodem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

  

Wykazy podręczników

Szkoła Podstawowa

Chemia, Fizyka, Biologia

Geografia

Historia, Wiedza o społeczeństwie, Edukacja dla bezpieczeństwa

Język polski

Matematyka

Muzyka

Przyroda

Klasa I - III

Klasa I - II ZET

Klasa III ZET

Klasa IV ZET

Klasa IV - V ZET

Klasa V - VI ZET

Klasa VII - VIII ZET

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Klasa I pani E. Wójcik

Klasa III pani I. Jerzynek-Przybysz

Klasa III pani J. Wysota

Klasa III pani B. Naks

Klasa III pani G. Szczerban (Toporów)

Kuchnia i szycie

Zajęcia z komputerem

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

Chemia i biologia

Pracownik pomocniczy gastronomii - przedmioty zawodowe

Historia, Edukacja dla bezpieczeństwa, Wiedza o społeczeństwie

Język polski

Matematyka

Piekarz - przedmioty zawodowe

 

 

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 odbyła się kolejna edycja warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Celem spotkań było poznanie metod i sposobów na nawiązanie głębszych relacji z dziećmi, radzenie sobie w codziennych kontaktach, nabywanie umiejętności lepszego porozumiewania się, skuteczniejszego i przynoszącego satysfakcjonujące efekty.

Zajęcia miały charakter warsztatowy, składały się z dziesięciu spotkań 2-3 godzinnych.

Podczas zajęć rodzice otrzymają konkretną wiedzę, mogli przećwiczyć różnego rodzaju umiejętności m.in. komunikowania się, uważnego słuchania, rozpoznawania i wyrażanie uczuć, stawiania granic, zachęcania do współpracy, wspierania procesu usamodzielniania się dziecka, rozwiązywania konfliktów , uwalniania dziecka od grania narzucanych ról w domu i w szkole konstruktywnego chwalenia.

Zajęcia prowadziły panie pedagog : Danuta Torz- Bocer i Katarzyna Frąckowiak.