Obchody 231. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja