Statut, regulaminy i inne dokumenty ośrodka

 1. STATUT doc / pdf
 2. REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 3. ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA CZAS EPIDEMII COVID-19 pdf
 4. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SOSW W ŚWIEBODZINIE doc / pdf
 5. REGULAMIN GRUP WYCHOWAWCZYCH (INTERNATU) PRZY SOSW W ŚWIEBODZINIE doc / pdf
 6. CEREMONIAŁ SZKOLNY pdf
 7. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY W SOSW W ŚWIEBODZINIE doc / pdf
 8. KODEKS ETYCZNY pdf
 9. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SOSW W ŚWIEBODZINIE Z ZAŁĄCZNIKAMI pdf / załączniki informacja o formach pomocy
 10. PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA RODZICOM DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ OCENIANIA UCZNIA ORAZ UZASADNIANIA OCENY pdf
 11. REGULAMIN SZKOLNEJ WYCIECZKI ROWEROWEJ SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 12. REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ W SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 13. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA OPIEKUNA SZKOLNEJ WYCIECZKI AUTOKAROWEJ SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 14. REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO PRZY SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 15. REGULAMIN POWOŁYWANIA I DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE pdf
 16. REGULAMIN ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE pdf
 17. KONCEPCJA PRACY SOSW NA LATA 2014-2019 pdf
 18. ROCZNY PLAN PRACY SOSW IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE - ROK SZKOLNY 2021/2022 pdf (756 KB)
 19. WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE pdf
 20. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI W SOSW IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE pdf
 21. SZKOLNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI doc
 22. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI pdf
 23. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ pdf
 24. REGULAMIN RADY RODZICÓW pdf
 25. PROGRAM CHRONIMY DZIECI - POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM I ZAPEWNIENIA IM BEZPIECZEŃSTWA W SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 26. REGULAMIN ŚWIETLICY pdf
 27. ZASADY SPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY PRACY NAUCZYCIELI NA WSZYSTKICH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO pdf
 28. REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH pdf
 29. REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO pdf (287 KB)

 

Zarządzenia

 1. ZARZĄDZENIE DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ŚWIEBODZINIE O USTALENIU WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ pdf