Wychowanie i profilaktyka

Szkolny Program Wychowawczy

  1. Program wychowawczo-profilaktyczny SOSW (pdf, 722 KB)
  2. Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki i Wychowania 2020-2021 (pdf, 171 KB)
  3. Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki i Wychowania 2021-2022 (pdf, 520 KB)
Prezentacje
  1. Moje Dopalacze pdf
  2. Bliżej siebie - dalej od narkotyków, dopalaczy pdf
  3. Dopalacze WIIH ppsx
  4. Dzieci z zaburzeniami zachowania w szkole pdf
  5. Dieta dzieci z autyzmem pdf 

Procedury i konsekwencje

  1. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych w SOSW w Świebodzinie pdf
  2. System konsekwencji obowiązujących w SOSW w Świebodzinie wynikających z łamania przez uczniów obowiązujących norm i zasad postępowania pdf