Historia Ośrodka

Rok szkolny 1963/64
Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świebodzinie powstają dwie klasy specjalne, w których uczą:
- kl. II – p. Janina Frydlowa
- kl. IV – p. Janina Magdziarek

Rok szkolny 1964/65
Kierownikiem szkoły zostaje pan Henryk Goździński, a jego zastępczynią pani Anna Wróblewska.

Rok szkolny1968/69
Klasy specjalne przekształcają się w Szkołę Specjalną nr 5.

Kierownikiem szkoły zostaje p. Stanisław Janik.

Wzrasta liczba dzieci, powstaje internat.

1 września 1969 r.
Zostaje powołany Państwowy Zakład Wychowawczy.


Dyrektorem Państwowego Zakładu Wychowawczego zostaje były kierownik p. Stanisław Janik.

W skład Państwowego Zakładu Wychowawczego wchodzą:
-Szkoła Podstawowa z sześcioma klasami,
-Internat z 60-cioma wychowankami.

Państwowy Zakład Wychowawczy otrzymuje budynek po Technikum Mechanicznym przy ul. Okrężnej 4.

Sale lekcyjne są na parterze, sypialnie na piętrze.

Rok szkolny 1971/72 
Są już wszystkie klasy – od pierwszej do ósmej.

Rok szkolny 1973/74
Dyrektorem Państwowego Zakładu Wychowawczego zostaje p. Janina Magdziarek.

Rok szkolny 1974/75
Państwowy Zakład Wychowawczy otrzymuje nowy budynek na internat przy ul. Sulechowskiej. Jego kierownikiem zostaje p. Marian Wojciechowski.

W Szkole działają:
- koła zainteresowań: artystyczno–taneczne, modelarskie, plastyczne, sportowe, fotograficzne, biologiczne;
- SKKT;
- Spółdzielnia Uczniowska;
- SKO;
- Samorząd Szkolny;
- Komitet Rodzicielski;
- Szczep Harcerski Nieprzetartego Szlaku.

Szczep harcerski organizuje dla swoich harcerzy i innych wychowanków Zakładu własne zimowiska i obozy harcerskie.

Rok szkolny 1975/76
Powstaje pierwsza klasa zawodowa o kierunku stolarz – tapicer z 26-cioma uczniami.

Praktyka odbywa się w LFM, a opiekunem zostaje p. Józef Wydrych.

Rok szkolny 1976/77
Powstają trzy klasy Szkoły Zawodowej o kierunku: I kl. krawiectwo lekkie, II kl. zawodu stolarz – tapicer, I kl. Stolarz – tapicer;

W Szkole Podstawowej powstaje pierwszy odział „klasy życia”, który prowadzi p. Daniela Walczak.

Dyrektorem szkoły Podstawowej zostaje p. Stefania Łuczak.

Państwowy Zakład Wychowawczy otrzymuje do remontu stary budynek internatu Technikum Mechanicznego przy ulicy 30-tego Stycznia, który Zamieszkuje młodzież Zasadnicze Szkoły Zawodowej Specjalnej w liczbie 64 wychowanków.

Kierownikiem Internatu zostaje p. Stanisława Błachowiak.

Rok 1979
Po wizytacji Kuratorium Oświaty i Wychowania Zakład przekształca się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, którego dyrektorem nadal zostaje p. Janina Magdziarek.

1 września 1981 rok
Otrzymujemy w dzierżawę hotel robotniczy PSTBR przy ul. Sobieskiego na internat dla młodzieży ze Szkoły Zawodowej.

Kierownikiem Internatu zostaje p. Wacław Żurakowski.

W Szkole Podstawowej mamy 225 uczniów. Utworzyliśmy 15 oddziałów. 

Kadra pedagogiczna liczy już 39 osób.

Przybywa klas i kierunków w Szkole Zawodowej. Prowadzone są następujące zawody:
- stolarz;
- tapicer;
- kucharz;
- krawiec;
- ślusarz- mechanik;
- mechanik samochodowy.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzinie jest jednym z największych w Polsce.

Rok szkolny 1983/84
Dyrektorem Szkoły Zawodowej zostaje p. Krzysztof Ciuńczyk.

Kierownikiem praktycznej nauki zawodu – p. Zbigniew Śliwa.

Uczniowie biorą udział w konkursach:
- Konkurs Wiedzy Obywatelskiej;
- Konkurs Recytatorski;
- Wojewódzki Konkurs Plastyczny;
- Igrzyska Sportowe;
- Ogólnokrajowy Bieg Przełajowy Młodzieży Niepełnosprawnej.

Rok szkolny 1984/85
Główną księgową zostaje p. Alicja Łobażewicz

Rok szkolny 1986/87
Bierzemy udział w konkursie „Sprawne Ręce” - jesteśmy też jego organizatorem.

Rok 1989
Dyrektorem Szkoły Podstawowej zostaje p. Irena Bożek.

Rok Szkolny 1991
Dyrektorem Ośrodka Szkolno - Wychowawczego zostaje p. Wacław Żurakowski.

Rok Szkolny 1999/2000 
Wchodząca reforma szkolnictwa przyniosła zmiany strukturalne.

Powstaje Gimnazjum Specjalne, którego dyrektorem zostaje p. Elżbieta Bilińska.

Dyrektorem Szkoły Zawodowej zostaje p. Alicja Malinowska.

Kierownikiem Internatu dzieci młodszych jest p. Teresa Ziajka.

Kierownikiem Internatu młodzieży jest p. Wacław Markiewicz.

Rok Szkolny 2004/2005 
Dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zostaje p. Jolanta Waszczuk.

Zastępca Dyrektora p. Alicja Malinowska.

Rok Szkolny 2006/2007 
Dyrektorem d/s pedagogicznych pełniącym funkcję kierownika internatów zostaje p. Elżbieta Bobowska.

Rok Szkolny 2007/2008 
Zastępcą Dyrektora SOSW zostaje p. Iwona Demczuk – Apanowicz.

Rok Szkolny 2008/2009 
Główną księgową zostaje p. Małgorzata Maciecka.

4 grudnia 2009
Nadanie patrona. Od tej pory ośrodek nosi imię Lecha Wierusza. Otrzymujemy również sztandar.

Rok Szkolny 2012/2013
Przy SOSW powstaje Przedszkole Specjalne.

Rok Szkolny 2013/2014
Wicedyrektorem d/s pedagogicznych zostaje p. Ewa Bielewicz.

Rok Szkolny 2013/2014
Wszystkie szkoły SOSW zostają przeniesione do jednego budynku przy ul. Żaków 1.

Rok Szkolny 2018/2019
W roku 2019 powstaje nowa Jednostka organizacyjna Powiatu Świebodzińskiego - Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie. CUW przejmuje prowadzenie księgowości i kadr SOSW.

Rok Szkolny 2020/2021
Wicedyrektorem SOSW zostaje pani Katarzyna Lachowicz.

Wszystkie oddziały przedszkola zostają przeniesione do budynku szkolnego SOSW przy ulicy Żaków 1.

Grupy wychowawcze SOSW (tzw. internat) zostają przeniesione na trzecie piętro budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Żaków 3.

Rok Szkolny 2021/2022

Obowiązki dyrektora SOSW pełni pani Katarzyna Lachowicz.

Wicedyrektorem SOSW zostaje pani Katarzyna Namysł-Kostecka.

Rok Szkolny 2022/2023

Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zostaje pani Katarzyna Lachowicz.