Edukacja dzieci przez las

Nasze Przedszkole bierze udział w Projekcie "Edukacja dzieci przez las" realizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w partnerstwie z Przedszkolem w Nemenczynie na Litwie.

Celem głównym projektu jest udoskonalenie procesu rozwoju dzieci w przedszkolach partnerskich na Litwie i w Polsce poprzez wspólne opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu zajęć "Edukacja dzieci przez las".

Włączenie zasobów środowiska naturalnego, jakim jest las, do metod pracy z dziećmi, dla obu przedszkoli jest działaniem nowym, innowacyjnym. Poprzez realizację projektu wzrosną szanse edukacyjne dzieci w wyniku opracowania nowego modelu zajęć, wzrosną kompetencje ekologiczne dzieci z obu przedszkoli jak również zminimalizowane zostaną problemy generowane przez wielokulturowość w dwóch przedszkolach partnerskich.

Prezentacja do projektu:  "Edukacja dzieci przez las" (pdf, 179 MB)

 

Projekt „Edukacja dzieci przez las” realizowany przez Powiat Świebodziński / Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Lecha Wierusza w Świebodzinie w partnerstwie z Przedszkolem w Nemenczynie/Litwa od 1.10.2020 r. do 30.06. 2021 r. w ramach grantów "Międzynarodowa współpraca się opłaca”, współfinansowany z UE i EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.