W roku szkolnym 2021/2022 odbyła się kolejna edycja warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Celem spotkań było poznanie metod i sposobów na nawiązanie głębszych relacji z dziećmi, radzenie sobie w codziennych kontaktach, nabywanie umiejętności lepszego porozumiewania się, skuteczniejszego i przynoszącego satysfakcjonujące efekty.

Zajęcia miały charakter warsztatowy, składały się z dziesięciu spotkań 2-3 godzinnych.

Podczas zajęć rodzice otrzymają konkretną wiedzę, mogli przećwiczyć różnego rodzaju umiejętności m.in. komunikowania się, uważnego słuchania, rozpoznawania i wyrażanie uczuć, stawiania granic, zachęcania do współpracy, wspierania procesu usamodzielniania się dziecka, rozwiązywania konfliktów , uwalniania dziecka od grania narzucanych ról w domu i w szkole konstruktywnego chwalenia.

Zajęcia prowadziły panie pedagog : Danuta Torz- Bocer i Katarzyna Frąckowiak.