XIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pod tytułem: "Pozytywny nurt Stosowanej Analizy Zachowania. Wspieranie osób z ASD i ich rodzin"

Fundacja-Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka organizuje XIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pod tytułem: "Pozytywny nurt Stosowanej Analizy Zachowania. Wspieranie osób z ASD i ich rodzin"

24 marca 2023 roku w godz.15.00-20.00

Udział: bezpłatny

Osoby zainteresowane mogą się rejestrować na stronie: sympozjum.iwrd.pl