Ogłoszenie - dni wolne

W związku z przeprowadzeniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w dniach 15 -16 .06.2023 r. egzaminów zawodowych Szkoły Branżowej I Stopnia, dni te są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku wystąpienia konieczności zapewnienia opieki dzieciom rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia im opieki w tym czasie, istnieje możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej i oddziałach przedszkolnych w godzinach 8.15 – 14.00.

Zapisy, wyłącznie w formie deklaracji pisemnej, przyjmowane są do dnia 13.06.2023 r. w sekretariacie szkoły lub u wychowawców oddziałów. Deklarację można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły: deklaracja do pobrania.

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych nie będzie obiadów. Proszę o przygotowanie posiłków dla dzieci adekwatnych do czasu ich pobytu w szkole.