Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W związku z przeprowadzeniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w dniach 03 - 04.06.2024 r. egzaminów zawodowych Szkoły Branżowej I Stopnia, dni te są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W przypadku wystąpienia konieczności zapewnienia opieki dzieciom rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia im opieki w tym czasie, istnieje możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej i oddziałach przedszkolnych w godzinach 8:15 - 14:00. 

Zapisy, wyłącznie w formie deklaracji pisemnej przyjmowane są do dnia 28.05.2024 r. w sekretariacie szkoły lub u wychowawców oddziałów. Deklaracje można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.
W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych nie będzie obiadów. Proszę o przygotowanie posiłków dla dzieci adekwatnych do czasu ich pobytu w szkole.

Deklaracja do pobrania (pdf, 569 KB)

Internat będzie zamknięty od środy, 29 maja, od godziny 8:00 do wtorku 4 czerwca. Przyjazd do internatu w środę, 5 czerwca, od godziny 6:00.