MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

  • Nauka trwa trzy lata.
  • Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztacie samochodowym.
  • Mechanik pojazdów samochodowych zatrudniany jest w warsztatach obsługowo - naprawczych. Wykonuje prace konserwacyjnej i obsługowo - naprawcze pojazdów samochodowych oraz ich zespołów na uniwersalnych i specjalistycznych stanowiskach za pomocą narzędzi monterskich. Kontroluje stan techniczny pojazdów za pomocą urządzeń diagnostycznych.