PIEKARZ

  • praktyki odbywają się w Piekarni Balcewicz,
  • edukacja trwa trzy lata, uczniowie nabywają umiejętności produkcji i wypieku różnego rodzaju pieczywa pszennego, żytniego i mieszanego,
  • za praktyczną naukę zawodu otrzymują wynagrodzenie,
  • uczniowie podpisują umowę z zakładem pracy, w którym odbywają praktykę i zatrudnieni zostają jako młodociani pracownicy (przysługuje im 24 dni urlopu w ciągu roku).