STOLARZ, PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA

  • nauka trwa trzy lata,
  • praktyczna nauka zawodu odbywa się na warsztatach szkolnych,
  • uczniowie uczą się zawodu w nowocześnie wyposażonej pracowni,
  • przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań w zakresie wytwarzania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych.