ZRW Toporów

Od wielu lat prowadzimy Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Toporowie. ZRW organizowane są dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Celem zajęć w ZRW jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu. ZRW działa również przy szkole w Świebodzinie.