Grupy wychowawcze (Internat)

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Lecha Wierusza w Świebodzinie funkcjonują Grupy wychowawcze (internat) dla dzieci ze szkoły podstawowej oraz dla młodzieży z branżowej szkoły I stopnia i szkoły przysposabiającej do pracy. 
W grupach wychowawczych zapewnione jest wyżywienie i całodobowa opieka. Wychowankowie funkcjonują w grupach, w których otoczeni są fachową opieką, sprawowaną przez w pełni wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Na miejscu korzystają z posiłków przygotowywanych w kuchni ośrodka.
W budynku grup wychowawczych funkcjonują świetlice. W sąsiednim budynku szkoły mieści się stołówka, przy budynku znajduje się boisko.