Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W związku z przeprowadzeniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w dniach 03 - 04.06.2024 r. egzaminów zawodowych Szkoły Branżowej I Stopnia, dni te są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W przypadku wystąpienia konieczności zapewnienia opieki dzieciom rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia im opieki w tym czasie, istnieje możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej i oddziałach przedszkolnych w godzinach 8:15 - 14:00. 

Zapisy, wyłącznie w formie deklaracji pisemnej przyjmowane są do dnia 28.05.2024 r. w sekretariacie szkoły lub u wychowawców oddziałów. Deklaracje można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.
W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych nie będzie obiadów. Proszę o przygotowanie posiłków dla dzieci adekwatnych do czasu ich pobytu w szkole.

Deklaracja do pobrania (pdf, 569 KB)

Internat będzie zamknięty od środy, 29 maja, od godziny 8:00 do wtorku 4 czerwca. Przyjazd do internatu w środę, 5 czerwca, od godziny 6:00.

 

Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie
Wartość dofinansowania:    1.574.458,77 PLN
Całkowita wartość zadania: 1.852.304,43 PLN
Data dofinansowania zadania: marzec 2024 rok

W budynku szkolnym przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie - gmina Świebodzin 66-200, nastąpi poprawa warunków i jakości kształcenia, poprawi się komfort i bezpieczeństwo prowadzonych zajęć poprzez docieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi. Zakres robót obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wymianę pozostałych drzwi i montaż daszków nad drzwiami, roboty murowe, murki ogniowe i tynki, przemurowanie kominów ponad dachem, wymiana instalacji odgromowej na dachach i na ścianach, docieplenie stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana wejścia do pomieszczenia byłej kotłowni, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymiana opasek przy budynku, pozostałe roboty.

 

Wielkanoc


Najserdeczniejsze życzenia zdrowych Świąt Wielkanocnych w spokojnej atmosferze domowego ciepła oraz pięknego czasu z bliskimi. 

Niech zbliżający się okres będzie pełen pozytywnych emocji i uśmiechu na twarzy,

życzą Dyrekcja, pracownicy oraz uczniowie
SOSW im. Lecha Wierusza
w Świebodzinie.